Gimnazjum Press Photo
 
IV  Wielki Konkurs Fotograficzny
 
Wyniki 2016/2017
Grand Prix
Kacper Tomis klasa II
 
 
Kategoria: abstrakcja
I miejsce
Kacper Mazurkiewicz klasa III
 
 
Wyróżnienia:
 
Kacper Tomis klasa II
 
 
Maciej Ziółko klasa I
 
 
Agnieszka Podsobińska klasa III
 
 
Aleksandra Ganczarska klasa III
 
 
Kamila Kopczacka klasa 1
 
 
Natalia Starzyńska klasa II
 
 
Zofia Głowiszyn klasa I
 
 
Kategoria: architektura
I miejsce
 
Dominik Skibiński klasa I
 
 
Wyróżnienia
 
Maciej Ziółko klasa I
 
 
Kacper Tomis klasa II
 
 
Zofia Głowiszyn klasa I
 
 
 
Kategoria: ludzie
I miejsce
 
Kacper Tomis klasa II
 
 
Julia Bąk klasa II
 
 
Kacper Tomis klasa II
 
 
Agnieszka Podsobińska klasa III
 
 
 
Kategoria: Przyroda
I miejsce
 
Karolina Dąbrowa klasa II
 
 
Wyróżnienia
 
Kamila Krawiec klasa III
 
 
Maciej Ziółko klasa I
 
 
Julia Bąk klasa II
 
 
Kamila Krawiec klasa III
 
 
Podsobińska Agnieszka klasa III
 
 
Szymon Kubis klasa III
 
 
Kamila Kopczacka klasa I
 
 
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/2017.
Bardzo dziękujemy również sponsorowi nagród:
Pani Dyrektor Gimnazjum nr1
 
 
 
III  Wielki Konkurs Fotograficzny
 
Wyniki 2015/2016
Grand Prix
Kacper Tomis klasa I
 
Kategoria: abstrakcja
I miejsce
Kacper Tomis klasa I
 
 
wyróżnienie
Kacper Tomis klasa I
 
 
Kategoria: ludzie
I miejsce
Agata Uściło I
 
 
wyróżnienie
Natalia Starzyńska klasa I
 
 
Kategoria: przyroda
I miejsce
Magdalena Waga III
 
 
wyróżnienie
Agata Uściło klasa I
 
 
Karolina Knihinicka III
 
 
Kacper Tomis klasa I
 
 
 
Magdalena Waga III
 
 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!
 
 
Gimnazjum Press Photo
II  Wielki Konkurs Fotograficzny
 
Wyniki
 
Grand Prix
Anna Hamerla klasa 3d
 
Kategoria: ludzie
I miejsce
Anna Hamerla 3d
 
 
Kategoria: Abstrakcja
I miejsce
Aleksandra Kapij klasa 3c
 
 
Kategoria: przyroda, pejzaż, architektura
I miejsce
Julia Guzińska klasa 2f
 
 
Wyróżnienia:
 
Anna Hamerla klasa 3d
 
 
Agata Kołcz klasa 2 f
 
 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!
Zapraszamy do zgłaszania się do pani U.Romanowicz-Rakoczy po punkty na plus!
 
 
 
 
Gimnazjum Press Photo
I  Wielki Konkurs Fotograficzny
Wyniki:

Komisja Konkursowa, w składzie: p. Tomasz Michalewski, p. Małgorzata Orłowska, p. Aleksandra Węgrzyniak i p. Urszula Romanowicz-Rakoczy, po weryfikacji pod względem formalnym oraz po ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkich zgłoszonych fotografii, wyłoniła zwycięzców w każdej z kategorii konkursowej:

Nagroda Grand Prix
Alicja Marczakiewicz kl IIIC
 
Trzy najlepsze fotografie nagrodzone kursem fotograficznym w atelier Agencji Fotograficznej Arte:
Alicja Marczakiewicz IIIc, Aleksandra Kapij IIc oraz Aleksandra Wieliczko IIIc
 
Fotografie nagrodzone i wyróżnione w poszczególnych kategoriach:
 
Ludzie:
Aleksandra Kapij IIc
 
Fotografie wyróżnione:
Alicja Marczakiewicz IIIc Aleksandra Seń If
 
Sport:
 
Alicja Marczakiewicz IIIc
 
Fotografie wyróżnione:
Aleksandra Kapij IIc
 
Życie codzienne
Aleksandra Wieliczko IIIc
 
Fotografie wyróżnione
 
Aleksandra Kapij IIc
 
Fotografia abstrakcyjna
 
 
Aleksandra Mazur IIIc
 
Fotografie wyróżnione
 
Alicja Marczakiewicz IIIc
 
Przyroda
 
Aleksandra Wieliczko IIIc
 
Fotografie wyróżnione
 
Alicja Marczakiewicz IIIc Aleksandra Seń If
Marcel Gisal If
 
Pejzaż i architektura
 
 
Marcel Gisal If
 
Fotografia wyróżniona wyróżnione
 
Aleksandra Seń If
 
Reportaż
 
Alicja Marczakiewicz IIIc
   
   
   
   
 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/2014.

Po punkty na „+” proszę zgłaszać się do p. Urszuli Romanowicz-Rakoczy lub p. Aleksandry Węgrzyniak.

Bardzo dziękujemy również sponsorom nagród:
Pani Dyrektor Gimnazjum nr1,
Panu Tomaszowi Michalewskiemu z Agencji Fotograficznej Arte w Głubczycach,
oraz
Wydawnictwu ISKRY
 
 

Po zakończeniu konkursu zdjęcia nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na anglojęzycznej stronie gimnazjum oraz na terenie szkoły.

 

Regulamin

   1. Cele Konkursu:

      - aktywizowanie miłośników fotografii

     - rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji rzeczywistości

     - rozwijanie kreatywności uczestników konkursu

     - kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej

      - zaproponowanie uczniom twórczej formy spędzania czasu wolnego

2. Konkurs odbywać się będzie w dniach 08.05 – 05. 06. 2016, w tych dniach można dostarczać prace fotograficzne.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.06.2016

3. Uczestnikiem może być każdy uczeń Gimnazjum nr1 z kl. I-III

4. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:

·         Ludzie (m.in. portret), sport, życie codzienne

·         Fotografia abstrakcyjna

·         Przyroda (m.in. makro), pejzaż,

.         Architektura

5. Spośród nagrodzonych fotografów zostanie również wyłonione najlepszy, który otrzyma nagrodę Grand Prix

6. Autorzy najlepszych fotografii konkursowych zostaną nagrodzeni. Wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie zostaną nagrodzeni punktami „na plus”.

7. Do konkursu można zgłaszać jedynie samodzielnie wykonane fotografie. Fotografia nie powinna być starsza niż z okresu szóstej klasy szkoły podstawowej.

8. Zdjęcia dostarczamy w formie cyfrowej, w jakości umożliwiającej wywołanie ( płytki CD, DVD) lub wykonane
w największym, możliwym formacie (A5, A4)

Płytka lub fotografia powinna być podpisana  oraz zawierać nazwę kategorii w której zdjęcie ma być oceniane.

Dane :

Imię i nazwisko:

Klasa:

Kategoria:

Koperty oraz zdjęcia składamy u Pani Aleksandry Węgrzyniak  lub U. Romanowicz - Rakoczy (sala nr 3) do dnia 05.06.2016

 9. Jeżeli uczestnik chce zgłosić się do więcej niż jednej kategorii, powinien utworzyć na płytce foldery o nazwie kategorii, w której biorą udział zdjęcia.

10. Do konkursu można zgłosić maksimum 3 zdjęcia do każdej kategorii, będą one oceniane jako pojedyncze fotografie.

11. Fotografia nie może być fotomontażem (połączeniem kilku zdjęć). Natomiast dopuszczalna jest jakościowa korekta fotografii (czerń-biel, sepia, tonacja, kolor, ostrość, retusz portretu itd.)

12. W przypadku zgłoszenia do konkursu kilku identycznych zdjęć tego samego autora, organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć.

13. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie prace nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena organizatora.

14. Osoby znajdujące się na zdjęciach (portrety) muszą wyrazić zgodę na publikację ich wizerunku.

15. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, szczególnie warunków wymienionych w pkt.7, 13, 14 oraz 16.

16. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie wygrały żadnego innego konkursu fotograficznego.

17.  Zdjęcia będzie oceniać Jury w składzie: Przewodniczący Tomasz Michalewski (Agencja Fotograficzna Arte),  Małgorzata Orłowska, Aleksandra Węgrzyniak oraz Urszula Romanowicz – Rakoczy.

18.  Organizatorami konkursu są: Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, Urszula Romanowicz – Rakoczy, Aleksandra Węgrzyniak

19. Decyzje Jury są ostateczne.

Po zakończeniu konkursu zdjęcia nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na anglojęzycznej stronie gimnazjum oraz na terenie szkoły.
 
   
  stat4u